Lazar Panzio Facebook
HU RO
Baii Street No. 3
Gheorgheni
Harghita County, Romania
Lázár Pension logo
Mobil: +4-0731-342.217
E-mail: office[kukac]lazarpanzio.ro
About Lázár PensionStar iconPhoto GalleryStar iconBookingStar iconProgrammesStar iconContact

Terms and Conditions

DEFINIȚII

În cuprinsul acestui document, următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos: www.lazarpanzio.ro reprezintă societatea S.C. LIMPEX S.R.L. cu sediul în Gheorgheni, Str. Baii nr. 3; înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J19/836/1991 și având Codul Unic de Înregistrare 532067, atribut fiscal RO.


  • SITE: reprezintă SITE-ul Internet aparținând www.lazarpanzio.ro, care se află la adresa www.lazarpanzio.ro. prin intermediul căruia UTILIZATORUL are acces la informații privind serviciile și produsele oferite de către www.lazarpanzio.ro.
  • UTILIZATOR: reprezintă persoana care accesează SITE-ul, în scopuri private sau profesionale pentru a culege informații sau pentru a comanda servicii și care a acceptat condițiile din acest document.
  • UTILIZARE ABUZIVĂ: reprezintă utilizarea SITE-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii www.lazarpanzio.ro.

CONȚINUTUL SITE-ULUI:

Informațiile publicate pe SITE sunt informații de interes general despre produsele și serviciile oferite de www.lazarpanzio.ro precum și alte informații considerate de www.lazarpanzio.ro ca fiind de interes pentru UTILIZATORI.

S.C. LIMPEX S.R.L. este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra SITE-ului, respectiv asupra designului și conținutului acestuia, precum și asupra tuturor Mărcilor înregistrate în numele sau/și publicate pe SITE.

Preluarea și republicarea parțială sau integrală a informațiilor prezentate pe site se poate face doar cu acceptul prealabil scris al www.lazarpanzio.ro. Reproducerea imaginilor de pe acest site, cu sau fără specificarea sursei, este interzisă.

UTILIZATORUL are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale www.lazarpanzio.ro, prevăzute de legislația în vigoare.


UTILIZAREA SITE-ULUI:

UTILIZATORUL se obligă să acceseze și să utilizeze SITE-ul în scopuri și prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă.


LIMITAREA RĂSPUNDERII WWW.LAZARPANZIO.RO

Răspunderea pentru conținutul SITE-ului: www.lazarpanzio.ro nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe SITE, care nu se datorează culpei sale.

www.lazarpanzio.ro nu percepe o taxă pentru accesarea conținutului.

S.C. LIMPEX S.R.L. nu răspunde de nici o pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor și condițiilor.

S.C. LIMPEX S.R.L. nu răspunde pentru eventuale prejudicii create ca urmare a nefuncționării SITE-ului.

Hotel Direction.

About Lázár Pension

In the middle of the Gheorgheni city – but at the same time in a place hidden from the urban fever – there's the Lázár Pension.

For us, this place carries a lot of memories and traditions. It all began in 1930 when one of our forebears decided to open his own restaurant. Administered with skill and a passion for the job well done, the place prospered and at the end of 1960 our parents - Kiss Árpád and Kiss Erzsébet managed to open the only pension in our town.

Continuare >
About Lázár PensionPhoto GalleryBookingProgrammesContact
Important InformationTerms and ConditionsSitemapFacebook
Website created by The ColorWeb logo